Živá abeceda pro ZŠ 1 roč.- pracovní učebnice /RVP ZV/ – Nováčková Olga – A4, brožovaná


69 Kč

Unikátní výrobek Živá abeceda pro ZŠ 1 roč.- pracovní učebnice /RVP ZV/ - Nováčková Olga - A4, brožovaná od známé značky NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. jednoduše můžete najít zde teď opravdu levně. Nabídka již od 69 Kč

Popis produktu

Pracovní učebnice Živé abecedy pro 1. ročník ZŠ. Pracovní učebnice Živá abeceda vychází z analyticko-syntetické metody a připravuje žáky na nácvik čtení. Podporuje rozvoj smyslů potřebných ke čtení, napomáhá rozvoji grafomotoriky, dbá na kontrolu porozumění čtenému, slyšenému či viděnému. Úkoly a cvičení pomáhají rozvíjet sluchové a zrakové vnímaní, rozšiřují slovní zásobu, učí chápat slovo a jeho význam. Žáci se zde seznámí s prvními písmeny (M, A, L, E…). Vyvození písmene je na stránce podpořeno obrý´ázky, psanými slovy, říkankou, úkoly k procvičení včetně grafomotorických. Čtení slabik je gragicky znázorněno „obloučkováním“. U jednotlivých úkolů jsou použity různé symboly srozumitelné i žákům, které vyjadřují způsob práce či druhcvičení ( míček, budík, popoušek, sova, pusinka, tužka). Pracovní učebnice pro prvňáčky. V knize najdete cvičení pro podporu komunikace, orientace v prostoru, zjišťování shody a rozdílnosti ve tvarech a obrázcích nebo k procvičování pravo-levé orientace. Žáci se postupně seznamují s písmeny, důraz je kladen na určování pozice hlásek ve slově a spojování hlásek do slabik.