Zeměpis 8. roč., 2. díl – učebnice Česká republika v souladu s RVP ZV – Borecký D., Novák S., Chalupa P. – A4, brožovaná


89 Kč

Diskontní kus Zeměpis 8. roč., 2. díl - učebnice Česká republika v souladu s RVP ZV - Borecký D., Novák S., Chalupa P. - A4, brožovaná od společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. snadno získáte u nás právě za akční cenu. Cena od 89 Kč

Popis produktu

Učebnice Putování naší vlastí seznamuje žáky s Českou republikou, jejím obyvatelstvem, hospodářstvím, zemědělstvím, průmyslem a službami.. Učivo o naší vlasti je zpracováno do několika částí. Začínáme polohou a vývojem státního území, přírodními podmínkami, obyvatelstem, sídly a hospodářstvím. Obsahově nejrozsáhlejší částí je učivo o krajích České republiky, které je přehledně a originálně zpracováno ve druhé půli učebnice. Každý kraj je doplněn vlastivědnou mapou s bohatou legendou a množstvím fotografií. Celou učebnicí prostupuje tradičně řada příloh, zajímavostí, mezipředmětových vztahů. Cyklická opakování a různé úkoly rozvíjejí klíčové kompetence žáků. V závěru učebnice naleznete vedle očekávaných výstupů, klíče a souhrnného opakování také návrh projektového dne.

Další produkty z kategorie Zeměpis