Auditing pro manažery aneb jak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem – Libuše Müllerová, Vladimír Králíček


355 Kč

Levný produkt Auditing pro manažery aneb jak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem - Libuše Müllerová, Vladimír Králíček od známé značky Wolters Kluwer ČR, a.s. můžete najít na našich stránkách za akční cenu! Ceny již od 355 Kč

Popis produktu

3. vydání. Audit účetní závěrky je proces upravený mezinárodními auditorskými standardy přijatými Komorou auditorů České republiky, jimiž jsou auditoři povinni se řídit a které kladou značné nároky na spolupráci účetní jednotky s auditorem. Z toho důvodu je důležité, aby vedoucí pracovníci měli představu o tom, co je podstatou auditu, jaké podklady bude po nich auditor požadovat a proč některé procedury auditoři dělají. Cílem publikace je vysvětlit, jak proces auditu probíhá, co je jeho smyslem, jaká je odpovědnost auditora na jedné straně a odpovědnost společnosti na straně druhé. Od druhého vydání této publikace došlo v Evropské unii a následně i v České republice k řadě legislativních změn týkajících se auditu a auditorů. Naposledy to byla např. významná novela zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, účinná od září 2016 anebo změny v mezinárodních auditorských standardech a v etickém kodexu. Třetí, přepracované a rozšířené vydání této knihy uvedené změny obsahuje.