Angličtina 9 Way to Win – učebnice – Betáková L., Dvořáková K. – A4, brožovaná


219 Kč

Kvalitní a žádaný produkt Angličtina 9 Way to Win - učebnice - Betáková L., Dvořáková K. - A4, brožovaná od známé společnosti Nakladatelství Fraus, s.r.o. snadno pořídíte tady teď za akční cenu! Nyní lze objednat jen za 219 Kč

Popis produktu

Pro základní školy a víceletá gymnázia. Posilování mezipředmětových vztahů, praktické využití jazykového portfolia, motivační úvodní stránky, reálie anglicky mluvících zemí, čerpání z denního života dětí odpovídajícího věku, abecední slovní zásoba s přepisem výslovnosti a překladem, množství atraktivních fotografií, poutavě ilustrované příběhy, úkoly pro vlastní tvorbu a projev, cvičení zaměřená na porozumění, aktivní rozšiřování slovní zásoby, krátké příběhy určené k četbě po určitých etapách výuky, písničky, přepis výslovnosti ve zjednodušené formě i formě mezinárodní, gramatické přehledy s vysvětlením a příklady, možnost induktivního i deduktivního přístupu ke gramatice nabízí pestrou řadu aktivit, dostatek poslechů (namluveno rodilými mluvčími), čtivých příběhů ze života dětí s výchovnými prvky, které jsou podány nenásilnou formou (směřování k toleranci vůči národnostním rozdílům, podněty k úvaze o každodenních etických otázkách) poskytuje dostatečnou variabilitu tím, že nabízí možnost induktivního i deduktivního přístupu a součástí lekcí jsou cvičení označená PLUS, která mohou být využita studenty víceletých gymnázií nebo nadanějšími žáky základních škol.