Aktuální pracovněprávní judikatura s podrobným komentářem – Petr Hůrka, Ondřej Novák, Michal Vrajík – 15×21


469 Kč

Vynikající kus Aktuální pracovněprávní judikatura s podrobným komentářem - Petr Hůrka, Ondřej Novák, Michal Vrajík - 15x21 od populární značky ANAG spol. s r.o. jednoduše naleznete tady a teď opravdu výhodně. Akční cena již od 469 Kč

Popis produktu

Tato na českém trhu unikátní publikace představuje reprezentativní výběr nejnovějších judikátů v oblasti pracovního práva. Do výběru byly zařazeny pouze rozsudky vynesené v letech 2011 a 2012, takže představují zcela aktuální stanoviska vrcholných soudních instancí a odrážejí jejich současné postoje k pracovněprávním sporům.

Klíčové body při řešení pracovněprávních sporů

Význam této publikace spočívá jednak v podrobném okomentování nejaktuálnějších pracovněprávních judikátů s využitím krátkých výtahů z odůvodnění jednotlivých rozsudků a jednak v názorné aplikaci judikatury do praxe.
Vyzdviženy jsou konkrétní nosné důvody a klíčové závěry, které byly pro řešení daných pracovněprávních sporů stěžejní a jimž by proto při řešení případných pracovněprávních sporů měla být věnována zvýšená pozornost.

Tematické okruhy

Pracovněprávní spory podložené nejaktuálnější judikaturou, ale i výkladem příslušných ustanovení zákoníku práce a souvisejících právních předpisů jsou v publikaci rozděleny podle jednotlivých tematických oblastí. Čtenář se tak snadno zorientuje díky přehledným oddílům:
•způsob výkonu závislé práce,
•Švarcsystém,
•vznik a změna pracovního poměru,
•skončení pracovního poměru,
•odměňování zaměstnanců,
•náhrada škody,
•konkurenční doložka aj.
Samostatná kapitola je věnována judikatuře Soudního dvora EU.